ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม : รายการรากหญ้ากีฬาไทยทาง NBT
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ผลงาน นายวิไล. พลเสนา
ผลงานครูณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
ผลงานครูณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
นักกรีฑาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ร่วมเป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น แข่งขันสาธรเกมส์
ภาพกิจกรรม
คำสั่ง/หนังสือ/แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณ 07 ม.ค. 63
ผู้รับผิดชอบโครงการแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยม-62(สำหรับรายงานผลการดำเนินโครงการ) 11 ต.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ต.ค. 62
ข่าวการศึกษา
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
บันทึกความความอนุมัติโครงการ 22 ม.ค. 63
ส่วนหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 พ.ย. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563TSL 02 พ.ย. 62
6. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์เทศบาลและมาตรฐานการศึกษาชาติ 07 ส.ค. 62
5.มาตรฐานการศึกษา 02 ส.ค. 62
4. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 02 ส.ค. 62
3.ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง 29 ก.ค. 62
2.ยุทธศาสตร์ กลยุทธและตัวชี้วัดของโรงเรียน 29 ก.ค. 62
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563pdf 07 ส.ค. 62
เงินอุดหนุนจากกรม 07 ส.ค. 62
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาจากเทศบาลนครขอนแก่น 07 ส.ค. 62
งบเรียนฟรี 15 ปี 07 ส.ค. 62
โครงการและความสอดคล้อง 07 ส.ค. 62
โครงการและชื่อผู้รับผิดชอบ 06 ส.ค. 62
คู่มือประกอบการอบรมเขียนโครงการ 06 ส.ค. 62
power point มาตรฐานการศึกษา 02 ส.ค. 62
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ (2/0) 01 เม.ย. 63
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (2/0) 01 เม.ย. 63
การเลื่อนวิริยะฐานะข้าราชการครู (2/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครู (2/0) 01 เม.ย. 63
คู่มือการประเมินให้บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (2/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู (2/0) 01 เม.ย. 63
การประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษา (2/0) 01 เม.ย. 63
สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานครู (2/0) 01 เม.ย. 63
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู (2/0) 01 เม.ย. 63
หนังสือกรมส่งเสริมท้องถิ่น SBMLD
SBMLD 2562 13 ก.ย. 62
SBMLD 2561 มท.0816.2/ว2832 ลว 11 กันยายน 2561 13 ก.ย. 62
แบบสรุปงบหน้า 07 ส.ค. 62
มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๕๙๖ ลงวนัที่ ๒๐ พฤษจิกายน ๒๕๖๑ 07 ส.ค. 62
มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๔๕๒ ลงวนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 07 ส.ค. 62
มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๗๙๑ ลงวนัที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 07 ส.ค. 62
เอกสารชี้แจง
ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการ 08 ส.ค. 62
แผนพัฒนาการศึกษา 08 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 08 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 ส.ค. 62
ตัวอย่างโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 06 ส.ค. 62
โครงการ Samliam Open House 60 06 ส.ค. 62
โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา 60 06 ส.ค. 62
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 06 ส.ค. 62
โครงการเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน 06 ส.ค. 62
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค-1 06 ส.ค. 62
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค สำราญ 06 ส.ค. 62
คำสั่ง/เอกสาร/แบบฟอร์ม อื่นๆ
โปรแกรม SDQ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 22 ต.ค. 62
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายบุญธรรม โบราณมูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
    เมษายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ